जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, गोरखाको वेवसाइट नेपाली र अंग्रेजी भाषामा शुभारम्भ

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, गोरखाको आधिकारिक वेवसाइट नेपाली र अंग्रेजी भाषामा शुभारम्भ भएको सुचना यहांहरु सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

Kedar_Parajui
केदारराज पराजुली, प्रमुख